Vreemdgelddirect | Snel en veilig uw vreemde valuta in huis

Snel en veilig uw vreemde valuta in huis

Bekijk winkelwagen.
Loading cart

Klachtenregeling

Vreemdgelddirect.nl hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten, uiterlijk binnen 60 dagen na het ontdekken van het gebrek. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Vaak kunnen klachten tijdens een telefonisch gesprek worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met een collega.

Wordt uw probleem tijdens een telefonisch gesprek niet opgelost, dan kunt u de klacht formeel via de mail indienen. Dit kan via ons e-mailadres  klacht@vreemdgelddirect.nl.

Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en samen met u en eventueel andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het ons niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zullen we in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zullen we ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere afhandeling. Ook kan u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

Ons doel is een voortdurende goede relatie met ál onze klanten! 

Direct vreemd geld bestellen

Selecteer uw gewenste valuta:
EUR  =